De totale kosten voor juridisch advies en juridische begeleiding in een zaak hangen af van de aard en de complexiteit van het dossier.

Het kantoor werkt op basis van vooraf afgesproken  uurtarief, en in enkele gevallen kan er een forfaitair bedrag worden afgesproken.

In de meeste gevallen zal er een voorschot worden gevraagd om de eerste prestaties te dekken.

In het geval er een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten, kan een deel van de advocaatkosten worden vergoed door de verzekeraar.